Back
Consultant Details
Company Name ACMA
Year of Establishment 1983
Address 6th Floor, Capital Court, Olaf Palme Marg, Munrika, South Delhi, Delhi,MAHARASHTRA, 110067
Contact Person Dinesh Vedpathak
Mobile No 7875443853
Email id dinesh.vedpathak@acma.in
Total Working Consultant in LMC Details 34
1 Girish Govande - (MAHARASHTRA)
2 Ravindra R Phatak - (MAHARASHTRA)
3 Abhinav Rastogi - (DELHI)
4 Arup Kumar Basu - (MAHARASHTRA)
5 Pankaj Mathur - (DELHI)
6 Jayant Thipse - (MAHARASHTRA)
7 Sangeeta Sharma - (HARYANA)
8 Rajiv Khanna - (DELHI)
9 Ashok Anant Havanurkar - (MAHARASHTRA)
10 Anupam Dass - (MAHARASHTRA)
11 Nilu Singh - (JHARKHAND)
12 V K SHARMA - (DELHI)
13 MSP Maren - (MAHARASHTRA)
14 A Duraisamy - (TAMIL NADU)
15 N Kumar - (MAHARASHTRA)
16 Aniket Khasnis - (MAHARASHTRA)
17 Tanu Ahuja - (DELHI)
18 Ramesh Thorat - (MAHARASHTRA)
19 Ravindra Kulkarni - (MAHARASHTRA)
20 Navin Patil - (MAHARASHTRA)
21 Dinesh Vedpathak - (MAHARASHTRA)
22 VIVEK HARIDAS - (MAHARASHTRA)
23 Vinayak Shrotri - (MAHARASHTRA)
24 Subramani.S - (KARNATAKA)
25 Sanjay Goraksha - (MAHARASHTRA)
26 Sunil Mutha - (MAHARASHTRA)
27 Om Prakash Maurya - (HARYANA)
28 Mayank Gupta - (UTTAR PRADESH)
29 V Taj Prakash - (KARNATAKA)
30 A.Kathiresan - (KARNATAKA)
31 R.Raghuraman - (KARNATAKA)
32 T V S CHAKRAVARTHI - (KARNATAKA)
33 Mahadev Kshirasagar - (DELHI)
34 J Murali Mohan Das - (KARNATAKA)
Project Details
1 Uday Pride